Formanden fik en idé

Flemming har i flere dage savet fisk ud af en plade og malet dem.
Der males fisk med stor iver,

Vi fik besøg af de små klasser fra Vestfjends Skolen i Vridsted. De blev opdelt i tre hold og skulle blandt andet lære noget om havørredens gydevanding. Johnny Jeppesen stod derfor i bækken om fortalte om det, og havde fanget lidt fødeemner, som børnene kunne undersøge.

De fik at vide, at havørreden blev farvet, når den kom op for at gyde, og derfor skulle børnene male hver deres fisk, Det var derfor Flemming havde haft så travlt på værkstedet.

Farvede fisk.
Johnny fortæller om havørreden.

Kurt renser fisk.

Børnene skulle også lære, hvordan fisk ser ud indvendigt, og Kurt skar fisk op og fortalte om indvolde og fiskenes opbygning. Der var intet, der var ulækkert for børn i den alder.
Einer havde hentet en portion regnbuer hos et dambrug, og når Kurt var færdig, grillede Einer fiskene, så alle kunne få en smagsprøve, og nogle stykker kom i Kasper Røghat.

Einer var grillemester.
Både klubhus og terrasse blev brugt ved spisepausen.
80 stk. i gåsegang retur til skolen. Tak for besøget.

DanishEnglishGerman