Formanden fik en idé

Vi fik besøg af de små klasser fra Vestfjends Skolen i Vridsted. De blev opdelt i tre hold og skulle blandt andet lære noget om havørredens gydevanding. Johnny Jeppesen stod derfor i bækken om fortalte om det, og havde fanget lidt fødeemner, som børnene kunne undersøge.

Johnny fortæller om havørreden.

De fik at vide, at havørreden blev farvet, når den kom op for at gyde, og derfor skulle børnene male hver deres fisk, Det var derfor Flemming havde haft så travlt på værkstedet.

Der males fisk med stor iver,
Farvede fisk.

Kurt renser fisk.

Børnene skulle også lære, hvordan fisk ser ud indvendigt, og Kurt skar fisk op og fortalte om indvolde og fiskenes opbygning. Der var intet, der var ulækkert for børn i den alder.
Einer havde hentet en portion regnbuer hos et dambrug, og når Kurt var færdig, grillede Einer fiskene, så alle kunne få en smagsprøve, og nogle stykker kom i Kasper Røghat.

Einer var grillemester.
Både klubhus og terrasse blev brugt ved spisepausen.
80 børn på vej retur til skolen. Tak for besøget.