Nyt fra formanden

Kære medlemmer

Så starter årets første forårsmåned og temperaturen stiger. Med det kommer forventningens glæde til en ny sæson i Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn. Gensynet med Karup å, fiskekammeraterne og foreningslivet venter, og sammen vil vi bidrage til, at vi får en god og oplevelsesrig sæson. En 2023-opfordring er, at I lægger mærke til og nyder vandranunklen:

Vandranunklen er en af de planter, der kan gøre vandløbet til et godt levested for fiskene, uden at vandløbets evne til at aflede vand forringes. Får vandløbet lov til at udvikle en dyb strømrende lægger vandranunklens blomster og blade sig i overfladen, mens der nede i vandet stort set kun er de lange og bøjelige stængler, som er hæftet til rødderne i bunden. Mellem stænglerne kan vandet løbe frit, og fiskene kan finde skjul under blomstertæppet.

Karup Å giver os storslået natur og lystfiskeroplevelser, herunder viben, stæren og lærken, som er spottet ved vores fiskevand.

Fiskevandet

Denne sæson har der været nogle ændringer af ejerskab af matrikler på vores foreningsvand, men vi har stadig de samme muligheder som i sæson 2022.

Der er også en nyhed til sæson 2023. Flere lodsejere med matrikler ved Karup Å har givet os mulighed for nyt foreningsvand. Det er selvfølgelig udmøntet af det gode samarbejde, der er mellem lodsejerne og foreningen.

Det nye foreningsvand:

  • Fiskevandet fra Sejbæk udløb til Rosgaard stykkets start, er nu sammenhængende medlemsvand.
  • Fiskevandet nedstrøms Vridsted bro vest til Trandum bro, er nu sammenhængende foreningsvand.
  • Trandum bro vest nedstrøms til Bærs, er nu sammenhængende med det nye stykke. Der er nu ca. 4 km. medlemsvand.
  • Kortmaterialet er opdateret under Fiskevand, og bliver gennemgået onsdag den 1. marts kl. 12.00 i Spinders hus.

Vores foreningsblad Cardinalen

Alt godt varer ikke evigt. De foreningsfrivillige der har arbejdet for os med Cardinalen, accepterer LFSO-bestyrelsens beslutning, at afslutte opgaven med 2 årlige udgivelser af bladet. Derfor udkommer Cardinalen ikke i fremtiden.

De allerede udkomne numre af Cardinalen vil i fremtiden være at finde på biblioteket i Spinders hus, og her kan du nyde at læse bladet fra dets opstart til dets afslutning.

Imponerende hjemmeside og Facebook

Hjemmesidedata viser et besøgstal for februar på 26.000, og for det sidste år på 294.000.
Vores hjemmeside bliver altså set. Derfor er det en prioriteret foreningsopgave at opdatere indholdet på vores digitale platform.

Vi opslår foreningsaktiviteter på hjemmesiden, men også oplevelser fra medlemmerne vil blive lagt på hjemmesiden. Du sender blot din historie og dine billeder på mail til et medlem af bestyrelsen. Filmoplevelser er også en mulighed, som vi i fremtiden ønsker os på hjemmesiden for eksempel i form af indlejrede YouTube-film.

Martin Trier Lund, Henrik Bønnelykke og Carsten Keis Fomsgaard er i spidsen for teamet, der opbygger vores digitale platform. Alle er frivillige foreningsfolk, der arbejder med at løse opgaven til alles tilfredshed, men ting tager tid.

Fiskeglæde

Måske løber store bededag ind i samfundets hamsterhjul, men 1. marts er og bliver en helligdag for medlemmerne af Lysfiskerforeningen for Skive og Omegn. Derfor, smid alt hvad I har i hænderne og find fiskegrejet frem til sæsonpremieren.

Det bliver en fantastisk sæson, og til info fra mig til alle jer: Når min fangst ved åen bliver en realitet, glæder jeg mig til at fortælle en god 2023-fiskehistorie til jer.

Knæk og bræk
LFSO-formand
Flemming Petersen