Sammenlægning af foreninger: 3 bliver til 1

Som bekendt arbejder Aulum-Haderup, Sdr. Resen og Herning-Ikast med en sammenlægning, hvilket er offentliggjort bl.a. på sociale medier. Offentliggørelsen har medført en vis debat, hvor der spekuleres over fremtiden og dynamikken langs Karup Å.

Sammenlægning

Det er fuldt forståeligt, og helt i LFSO’s ånd: her er højt til loftet, og vi taler åbent om forholdene i vores å og vilkårene for havørreden.

Bestyrelsen er selvsagt opmærksom på visionen for sammenlægningen, som er forelagt på seneste bestyrelsesmøde i KÅS. 

Grundlæggende hilser LFSO ethvert tiltag, der kan fremme havørredens vilkår i Karup Å velkomment. Derfor bemærker vi med glæde, at ”bagmændene” i de tre foreninger bl.a. begrunder sammenlægningen med ønsket om at etablere en stor og stærk forening, der kan træde i karakter og løfte vandplejen i åen yderligere. Vi ved alle, at der er en række ildsjæle, der arbejder stenhårdt på vandløbs- og bestandpleje – ingen nævnt, ingen glemt, blot skal vi være klar over, at disse ildsjæle repræsenterer flere foreninger langs åen, og ikke kun dem opstrøms Hagebro.

Som det er nævnt, skal de tre foreninger i løbet af resten af 2023 afklare deres egen og deres eventuelle fælles fremtid. Der skal sandsynligvis opløses tre foreninger, og der skal stiftes en ny – det sker ikke med et trylleslag, men er en langstrakt proces. Sammenlægningen af tre til én vil selvsagt få indflydelse på dynamikken langs åen, og vil forventeligt medføre behov for at revidere KÅS’ vedtægter, så disse afspejler den eventuelle nye virkelighed.

LFSO råder over mange kilometer fantastisk fiskevand, og vi har et rigtigt godt forhold til vore lodsejere – det vil vi arbejde for at bevare og styrke. Vi ser ingen fare for, at sammenlægningen skulle få negative konsekvenser for vores forhold til vore lodsejere. Vi har delevand (medfiskeret) med de pågældende foreninger, og fremtiden for dette delevand skal naturligvis afklares. Bestyrelsen mener dog, at det er for tidligt at tage hul på den debat, før vi kender udfaldet og grundlaget for den nye sammenlagte forening.

Vi ønsker de tre foreninger held og lykke med den eventuelle sammenlægning, og vi følger selvsagt nysgerrigt med for at vurdere grundlaget for det fremtidige samarbejde i KÅS og med den nye forening, hvilket vi ser positivt på. Som bestyrelse vil vi dog stedse fokusere på at skabe de bedst mulige betingelser for medlemmerne af LFSO og havørredens velbefindende.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i LFSO