Vandplejedage – sæt kryds i kalenderen nu!

Kære vandpleje-interesserede. Der er nu fastlagt vandplejedage for efteråret 2023, så du allerede nu kan reservere tid i kalenderen.

Vandløbspleje

Vandplejedagene fordeler sig således:

  • Lørdag den 9. september
  • Lørdag den 23. september
  • Lørdag den 7. oktober (hvis der er fortsat er opgaver, som ikke er løst)

Vi mødes i LFSO-klubhuset kl. 9 og slutter senest kl. 16. 

Arbejdet består for det væsentligste i at vedligeholde og løsne de etablerede gydebanker, så de er klar til vinterens gydning. Nærmere info om dagene følger.

Til inspiration :

Nu er før omtalte undersøgelser om udlægning af sten og dødt ved i Aarhus Kommune beskrevet, hvilket du kan læse mere om her:

Det er spændende inspiration til fremtidig vandløbspleje.

Jeg glæder mig til at se mange af jer til vandplejedagene og ønsker jer alle en god sommer.

Mange hilsner
Ivan Andersen