Vandplejemøde

Onsdag den 6. december afholder Karup Å Sammenslutningen vandplejemøde i Spinders hus, Møllevej 1, Skive, kl. 19-21. Alle er velkomne.

Dagsorden

 1. Velkomst – orientering – siden sidst.
 2. Status på Kommunernes vandplansindsatser.
 3. Status for KÅS projekter i 2023.
 4. Nye projekter i 2024. Gennemgang af Å systemet for at udpege muligheder for projekter og indsatser. 
 5. Vedligeholdelse af gydebanker – forslag om at de enkelte klubber tager ejerskab for specifikke gydebanker og vandløb.
 6. Fokus på beskyttelse af yngel og smolt:
  • skånsom vandløbsvedligeholdelse og grødeskæring
  • etablering af skjul
  • skarvregulering
 7. Afgræsning langs vandløbene.
 8. Optælling af gydninger denne vinter.
 9. Evt.

Med venlig hilsen
Ivan Andersen