Gule ærter aflyst, men…

Vi er desværre nødt til at aflyse denne store traditionsdag grundet corona.

Karup Å er heldigvis ikke lukket, og vi har lavet en lille konkurrence. Hvis du fanger en fisk eller to, så tag et billede, skriv et par ord og indsend det til jesperpalm@gmail.com.

Der er en flaske Karup Å snaps på højkant.

Læs mere i Cardinalen, som er på vej.

Nye kort over fiskevandet

De nye kort kan ses på hjemmesiden under INFO, hvor de gamle kort fandtes,

Bemærk at fiskepladser vises fra start opstrøms til stop nedstrøms. 
Respekter vores grønne skilte og fisk ikke, hvis du er i tvivl. 
Respekter ligeledes vores regler for fiskeri, som findes under INFO på hjemmesiden.

Blå ikon med fisk: LFSO-fiskevand starter ved skilt. Adgangskrav til dette fiskevand er medlemskab.
Blå linje: LFSO-fiskevand. Adgangskrav til dette fiskevand er medlemskab.

Grøn ikon med fisk: LFSO-fiskevand starter ved skilt.
Grøn linje: LFSO-fiskevand.
Grøn ikon med flag: Navngivet hotspot.

Rød ikon med fisk: STOP! Fiskerettigheder afslutter her.

Generalforsamling november 2020

Vores nye formand

LFSO har valgt ny formand: Flemming Petersen.

LFSO har valgt ny kasserer: Georg Christensen.

LFSO har genvalgt Jesper Palm, Johan Lynderup og Kenneth Klokker til bestyrelsen.

LFSO har genvalgt Johnny Petersen og Peter Hønholt som suppleanter til bestyrelsen.

LFSO har valgt Henning Larsen og genvalgt Arne Kjølhede som revisorer.

Som nyvalgt formand i LFSO, ventes der nu på første bestyrelsesmøde tirsdag d. 08.12.2020, efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig på dette møde, og med foreningens vedtægter vil vi udføre alt det bedste for medlemmer i LFSO.

LFSO er en fantastisk oplevelse for medlemmer med lystfisker filosofi.

Vi ses snart!

Mvh. Flemming Petersen

BEMÆRK

LFSOs generalforsamling d. 26. november 2020

Da forsamlingsforbuddet stadig tillader 500 deltagere til større Arrangementer, afholdes foreningens generalforsamling som planlagt.

Borde og stole i salen, opstilles naturligvis efter gældende afstandskrav, og alle stole er rettet mod talestolen.

Der udleveres mundbind ved indgangen, og der opstilles håndsprit i hallen.

Der vil blive serveret kaffe og brød på vanlig vis.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Generalforsamling 2020

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegns ordinære generalforsamling Torsdag den 26. november 2020 kl. 19.30.

I Søby/Højslev Arena, Stoholmvej 20, Nr. Søby, 7840 Højslev

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens (bestyrelsens) beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

4.1. Forslag til vedtægtsændring af §5 (Foreningens likvide kapital opbevares i pengeinstitut).

4.2. Forslag vedr. Kro stykket. (Fiskeret forbeholdes LFSO´ egne medlemmer)

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg til bestyrelse.

A. Valg af formand. (Modtager ikke genvalg.

B. Valg af ny kasserer. Da foreningens kasserer har ønsket at stoppe midt i en periode, vælges ny kasserer i første omgang kun for et år.

C. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Jesper Palm, Johan Lynderup.

D, Valg af suppleanter. På valg Johnny Petersen og Peter Hønholt

E, Valg af revisorer. På valg Arne Kjølhede og Jan Pedersen.

7. Eventuelt.

Herunder beretning fra juniorafdelingen.

Uddeling af pokaler m.m..

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles formanden skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Kun medlemmer har adgang.

Bestyrelsen

LFSO Generalforsamling d. 26. november 2020

Indkommen forslag til vedtægtsændring af foreningens vedtægter § 5

§ 5. Regnskab og revision: 

Foreningens likvide kapital opbevares i pengeinstitut.

Ændres til, –

Foreningens likvide kapital opbevares i pengeinstitut, eller investeres i aktier og/eller obligationer.

Minimum kontant beholdning i pengeinstitut skal være kr. 700.000, inden der må investeres i aktier/obligationer.

Generalforsamling

Bemærk!

Pga. nye Corona restriktioner og øgede afstandskrav er foreningens generalforsamling flyttet til, –

Søby – Højslev Arena, Stoholmvej 20, Nr. Søby, 7840 Højslev

Der er ikke ændret på dagsorden og mødetid!

Bestyrelsen.

Arbejdsholdet mødes lørdage

Det bliver tidligt mørkt, og arbejdsholdet mødes fremover på lørdage.

Vi starter lørdag 10. oktober kl. 9 med rundstykker. Vi ses.

Der er plads til nye på arbejdsholdet. Mød gerne op.

Tid at komme til tasterne

Det er nu atter tid at komme til tasterne, og få skrevet et indlæg til Cardinalen. 

Har Du oplevet noget sjovt, eller haft en fantastisk oplevelse. Det behøves ikke være fra Karup Å, for som lystfisker så bevæger vi os rundt til mange andre vandløb, og måske særligt i år hvor mange grænser var lukkede.

Har Du været på tunfiskeri i Skagerak, – fanget pigvar på kysten, eller fanget en stor Dansk laks? Er Du faldet i åen eller på anden måde har lavet noget vi andre må grine af, så er det nu Du skal til tasterne. 

Deadline til næste nummer af Cardinalen er den 20. september

Bestyrelsen

Årets klubmester er fundet

Årets klubmesterskaber er netop blevet afholdt. Fredag d 28 august startede konkurrencen kl. 16.00, hvor der i klubhuset kunne købes pølser med brød samt øl og vand. Derefter kørte de fleste afsted til åen i forsøget på at overliste en af åens havørreder.

Lørdag morgen var der rundstykker og kaffe til de morgenfriske, og da klokken blev 11.00 var det tid til at få kåret årets klubmester.

Emir Adzenovic løb med sejren, da han fra morgenstunden fik et solidt hug på sin wobler nede i sommerhus-hullet. Havørreden kom sikkert på land, og i græsset lå en stor havørred på 6.1 kg. og 78 cm

Der var yderligere 5 fisk til indvejning:

Tom Larsen 4.9 kg. og 72.5 cm. Thomas Pasgård 3.52 kg. og 68 cm. Ejner Olesen 3.1 kg. og 65 cm. Karsten Nielsen 2.2 kg. og 56 cm. Karsten Nielsen 2.0 kg. og 57 cm.

Et stort tillykke til vores nye klubmester, samt et stort tak til vores sponsor PH-Grej i Viborg.

DanishEnglishGerman