Generalforsamling 2023: Formandens beretning

Generalforsamling 2023

Formand Flemming Petersens beretning til generalforsamlingen den 30. november 2023 i LFSO’s klubhus, Spinders hus.

Velkommen til alle

Oplevelser vi kan møde i vores forening er, at livets snøre løber ud for nogen, derfor skal vi mindes dem, der ikke kan møde op til næste sæson.

Æret være deres minde.

Klubmesterskab 2023

Klubmester er en eftertragtet titel for os alle, og vi møder alle op til konkurrencen i en forbedret udgave af os selv som lystfiskere for at vinde titlen. 

Konkurrencen den 12.-13. maj var en hård dag for Karup Å havørrederne, de blev fristet begge dage med deres livretter for at lokke dem ud af deres skjul i åen. Men havørrederne vandt over os lystfiskere, fordi ingen havørreder blev fristet til en kamp mod os.

Men selvfølgelig har vi også en klubmester denne sæson, og det er klubmesteren fra 2022, Lars Holst, som har fået forlænget titelperioden frem til klubmesterskabet 2024. Det betyder, at vi stadig anerkender og hylder Lars Holst for hans magiske evner som lystfisker.

Vi bliver ved de magiske evner

Fangsterne i sæson 2022 blev ikke synliggjort i fangstmaterialet på hjemmesiden eller i beretningen for 2022. Men én ting er sikkert, det blev det næstmindste trecifrede tal, der er brugt i vores årlige fangst-log gennem 30 år. Derfor var det medlemmer med magiske evner, der fik fangst i 2022 (til info var det sæsonen 2006, med det mindste trecifrede tal i vores fangst-log).

Fangsterne i denne sæson har været gode, faktisk rigtig gode, med det højeste antal fangster i en sæson siden 2009.

Juli måneds lørdags-storfanger

Med en fantastisk havørred på 5,2 kg og 74 cm vandt Rasmus Pedersen, fra Fyn, en himmelsk præmie i form af en flyvetur over Karup Å.

Den flotte, men anderledes, præmie blev doneret til foreningen af David Straadt, Fårbæk.

Præmien blev indløst på en rigtig solskinsdag og resulterede i en uforglemmelig flyvetur til Rasmus og hans store kærlighed, som nød turen i luften. Og jeg er sikker på, at hele Fyn ved, at når man er medlem af vores forening, kan man opleve de vildeste ting.

De vildeste ting

Vi har de vildeste vandplejefolk til at løse fællesopgaverne i Karup Å. Det er helt sikkert, at gydegruset er blevet mere synligt for havørrederne, og at der er opstået nye skjulesteder for yngel og smolt. Men vi skal alle bidrage med tid til at forbedre forholdene for havørrederne, så Karup Å bliver den bedste udgave af sig selv, når det gælder lystfiskeri og naturoplevelser.

Selvfølgelig har vi den vildeste forening

Vi bidrager til Karup Å Sammenslutningen (KÅS) med et medlemskontingent på 12.000,- per år. Desuden er vi tovholder og leverandør af foreningsfrivillige, der drifter Karup Å konkurrencen for KÅS. Deltagerne har i år leveret et overskud på 105.000,-.

Ivan Andersen fra Hulbæk Mølle og Høgild Bro Fiskeklub (HMF), som er vandplejeformand i KÅS, har et ulønnet ‘fuldtidsjob’ i sin fritid, med håndtering af administrative henvendelser til lodsejere og kommuner, godkendelser til vandpleje, lukning af aftaler med entreprenørerne samt indkøb af materialer til projekter.

Midler til Karup å´s vandpleje giver mulighed for at fuldføre flere af de ønskede projekter. Og derfor skal der indsættes flere frivillige, som Ivan kan trække på, så vandplejeformanden også kan prioritere tid til sin familie og sit lystfiskeri. 

Forandringer i KÅS

Der er foreninger i KÅS, der har ønsket en pause i deres deltagelse i KÅS-bestyrelsens arbejde. Det er Silkeborg Fiskeriforening (SFF) og Flyvestation Karup Sportsfiskerforening (FKS). 

Der er foreninger, som lukker og ikke kan være medlem af KÅS. Det er Herning-Ikast Lystfiskerforening (HL-LF), Aulum Haderup Sportsfiskerforening (AHSF) og Sønder-Resen Lystfiskerkonsortium (SRLK).

Vores forventning til KÅS er, at samarbejdet om vandpleje og lodsejere fortsat er en kerneopgave.

Vores helt eget Spinders hus leverer de vildeste ting

Vi har forskønnet facaden med ny maling. Det var en stor opgave, og vi har brugt fagfolk med ekspertise til en fremtidssikret vedligeholdelsesplan. Og undskyld. Dagen hvor huset blev malet, var der nogle frivillige, som manglede forplejning. Det beklager vi rigtig meget. Jeg tænker på, hvor udmagrede I var. Og de bedste tanker der er kommet til mig er, at alle skal have samme oplevelse med forplejning, som i fortællingen om Lady og Vagabonden, med 5 kødboller til hver. Hvem der indsættes i rollerne er op til jer.

Og igen: Vores helt eget Spinders hus leverer de vildeste ting.

Der har været lager af fiskegrej i huset, som igen er sendt på fisketur ved Karup Å af medlemmerne.

Grejet er sendt fra himlen fra tidligere medlemmer. Når der kommer grej oppefra, bliver det klart for os alle, at det er vigtigt at bidrage til fællesskabet og give hinanden de bedste forudsætninger for naturoplevelser.

Medlemmernes åbenhed, interesse og omtanke blomstrer i vores helt eget Spinders hus.

Fluebinding er en populær aktivitet

Der er mulighed for at deltage i fluebindingsarrangementer med instruktør på klubaftner eller i weekender. Der bindes fluer på et højt teknisk niveau blandt de erfarne. Men vi uerfarne har selvfølgelig også stor glæde ved at deltage.

Til alle der ikke har fundet vejen til et fluestikket endnu: Du kan blot møde op til en klubaften med dit nye fluestik i hånden, hvorefter flere medlemmer vil give dig forståelse og læring i lykken ved at binde sine egne fluer. 

Vi har lånegrej til fluebinding. Så om du er ung eller ældre, møder du bare op og siger: “Jeg har et ønske om at blive fluebinder”. Så er vi klar til at give dig vinger i denne aktivitet.

Spinders hus er et fremragende lystfiskerværested

Her bidrager vi alle med lige netop egne spidskompetencer og flid. Huset giver gode oplevelser til os alle.

Vi samles til foredragsaftner, debataftner, møder, læringsmoduler, udstillinger osv.

Foredragsholderne har taget i os alle. De tager os med på en tidsrejse langs åen og ud i verden, og man kan herefter sætte nye drømme i spil. Til nye oplevelser. 

Det er helt sikkert. Hvis væggene kunne tale, ville vi nok alle sidde langs fodpanelerne med øret helt ind til væggen. For mange historier er fortalt i Spinders hus.

Mange af vores foreningsbrødre har lukket deres eget lystfiskerfællesskab ned. Det gælder de foreninger, som stopper medlemskabet af KÅS i 2024.

Derfor har vi afholdt debatmøder om alle de fantastiske gode oplevelser og muligheder, der er skabt i vores snart 100-årige Lystfiskerforening for Skive og Omegn. Vi er stolte af dem, og vi har stadig visioner til dagligdagen og fremtiden.

Vi har et godt samarbejde med lodsejerne, og vi har fiskevand, der kan give det bedste til enhver lystfisker langs Karup Å. Det vil vi fortsat værne om.

Nedrivning eller nedtagning

Vi skal rydde op efter aktiviteter, der er afsluttet. Derfor besluttede vi, at havørredens vuggestue ikke skulle være synlig på vores matrikel.

Der blev sorteret og kørt materialer til genbrugsstationer, og de store kar, der stod i huset, er i dag genbrugt til badebassin hos en lodsejer.

Opgaven med fjernelse af sokkel blev udført af entreprenør Løvig, Haderup.  

De meget ambitiøse foreningsfrivillige prøvede først med en borehammer, men her blev man hurtigt enige om, at opgaven skulle gives videre til en entreprenør. 

Entreprenøren blev betalt af KÅS, og der blev brugt 8 læs jord til planering af arealet, hvor vuggestuen stod. Der var også her et kæmpeforbrug af frivillige timer på projektet. 

Møllebækken løber stadigvæk beslutsomt på vores naturmatrikel, og medlemmerne kan nu glæde sig til nogle familiehøjtidsdage på hjemmefronten. For her har vi selvfølgelig også en forening, der kan give husly til dig og dine. Du kan invitere familie og gæster til kringle og kaffe i vores helt eget Spinders hus.

Fra en uventet oplevelse

Man kan blive rigtig glad og overrasket, når et medlem sætter ord på sine fangstoplevelser og takker foreningen.

Karl Heinz Niemann, det er dig, der har givet en uforglemmelig oplevelse til sæson 2023. Du har fanget en stor havørred, og du er blevet optaget med kamera, da du var begejstret.

Du gav grønt lys til, at vi kunne spille optagelsen på vores lodsejeraften. 

Vi nød alle din beretning om fangsten, og der var klapsalver til dig fra lodsejerne, og alle fik en oplevelse med hjem fra denne aften, som kommer i livets dagbog.

På sæsonens sidste dag.

Vi mødte ind kl. 12.30 til suppe i værkstedet ved Spinders hus. Suppen og forplejningen var rigtig god, og mødet med fiskevennerne var fantastisk. 

Så ville Karl på talerstolen. Sikke en tale til Karup Å, havørreden og vores forening. Det øjeblik du leverede denne dag, kan vi taget med på livets vej. Mange tak for det Karl.

Nyt logo

Vi er nu i mål med vores nye logo-mærkat. Det har hæftemasse på bagsiden, og kan fastgøres på rigtig mange overflader. Og der er fangstgaranti, når det fastgøres på egne værdigenstande.

Status

Vi har en god og stabil medlemsskare. Økonomien er OK. Og selvfølgelig har vi Danmarks bedste fiskevand. Så det ser lovende ud.

En stor hilsen og tak til lodsejerne og Karup Å for de mange oplevelserne i 2023.

Og selvfølgelig en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for god arbejdsindsats og god ro og orden på vores møder.

Tak for ordet. Og glædelig jul og godt nytår til alle.

Med venlig hilsen
Flemming Petersen
Formand for Lystfiskeriforeningen Skive og Omegn