Reportage: LFSO-generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023
Stort fremmøde

Torsdag den 30. november blev der atter afholdt generalforsamling i LFSO’s klubhus, Spinders Hus.

Cirka 90 personer var mødt op, så der var godt fyldt op i lokalet.

Først et minuts stilhed for de medlemmer, som desværre ikke længere er blandt os.

Formandens beretning blev afholdt, regnskab gennemgået og så skulle der vælges en ny suppleant til bestyrelsen.

Johan havde desværre valgt at sætte sin bestyrelsespost på pause, så i stedet blev Mads Hyldig Christensen valgt.

Et kæmpestort skulderklap til Johan for det store stykke arbejde, han har lagt i LFSO gennem 13 år. Men heldigvis har Johan lovet, at hvis der bliver brug for support, så vil han stadig gerne give en hjælpende hånd med. Tak for det.

Også en stor velkomsthilsen til Mads. Der bliver nok at tage fat på. 

På generalforsamlingen blev der både diskuteret Danmarks Sportfiskerforbund og den nye lystfiskerforening ”MidtVest Lystfiskerforening” samt skarv, sæler, bævere, iltsvind og hvordan vi bedst passer på og hjælper ‘vores’ kære havørreder. 

Et af de klart festligste punkter på generalforsamlingen er kårringen af årets storfanger.

Og i år var det Owen Nemitz fra Tyskland, som var så dygtig at fange årets største havørred. En smuk fisk på 9,2 kg og 93 cm, fanget på flue. Sejt…

Et stort tillykke til Owen og tak for en god og sjov fangstberetning.

Suset fra Karup Å var bestemt fortjent.

Og husk nu på, at det ikke handler om, hvad din forening kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for din forening.

Vi ses derude…

God jul og knæk og bræk
Jesper Palm