Leje af Margrethe Westrings hus

Overnatning i Margrethe Westrings Hus:
Siden 1. marts 2011 har alle medlemmer i LFSO kunnet leje Margrethe Westrings Hus, som er foreningens gamle klubhus.

Bestyrelsen har indført nye regler for leje af hele huset på dags- eller ugebasis. Bestyrelsen har besluttet, at der ved leje af hele huset skal være mindst 6 personer, ellers kan der kun lejes sengepladser. Dette er for at give flere mulighed for at leje en seng i sæsonen.

Bemærk, at bestyrelsen reserverer hele huset i den uge, hvor Karup Å konkurrencen finder sted, da der er brug for overnatning til hjælpere ved konkurrencen.

Priser for udlejning:
Huset udlejes efter først til mølle princippet. En uge starter søndag kl. 16:00 og slutter søndag kl. 12:00. Huset kan lejes for kr. 3600,00/uge. Bemærk at leje af hele huset forudsætter, at der minimum er 6 personer tilstede. Det er således ikke tilladt for få personer at leje hele huset, og hvis der er overskydende sengepladser, kan disse lejes af personer uden for gruppen.

Huset kan også lejes på dagsbasis, – prisen er kr. 100,00 pr. overnatning pr. gæst, eller kr. 600,00 for hele huset.

Læs om udlejning under Info og Overnatning

Mens I andre er i dvale

Dueholmvej. Ryglæn på bænken, gangbro og mølle.
Dueholmvej. Den store hammer til de lange pæle.
Så mangler kun gelænder og slange ved tråden.

Der sker meget ved åen, mens du hygger dig derhjemme i varmen. Der var fire graders frost, da vi startede i dag, men heldigvis kom solen.

Send en venlig tanke til de, der vil gøre noget for vi andre.

Tak for indsatsen

Parkeringsplads ved Margrethes hus
Ny stor parkeringsplads
Ny terrasse
Ny filsebelægning til og ved rensebord

Tak til især Henning og Philip og tak også til hjælperne. Hold en velfortjent juleferie.

Det har været et stort arbejde, og det er ikke slut endnu. Mød derfor op, når der indkaldes hjælpere.

Glædelig jul og godt nytår

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Nu må vi se, hvad coronaen bringer af besværligheder i den kommende tid, men vi håber at kunne afholde klubaftener og andre arrangementer.

Vi glæder os til at se jer.

Vi søger arbejdskraft

Vi kunne godt bruge nogle ekstra hænder på torsdag d. 16-12-2021 fra kl. 8.30.

Vi starter med morgenkaffe og rundstykker.

Dagens arbejde består af:

 • Rengøres blok sten og laves støbemix.
 • Lægges belægnings sten, som måske skal afhentes i Skive.
 • Laves afgrænsningsmur op til plænen.
 • Måske skal der graves kabler ned til belysning, det afklares inden torsdag.
 • Bliver vi mange er der også stensamling efter dræn arbejde.

Tilmelding til Henning tlf. 41632006 senest d. 15-12

Venlig Hilsen M.T. Philip og Henning Hus

Generalforsamlingen 2021

LFSO har valgt ny kasserer: Anders Hansen.

LFSO har genvalgt Peder Lundsgaard, Kenneth Klokker og valgt Carsten Keis Formsgård til bestyrelsen.

LFSO har genvalgt Johnny Petersen og valgt Martin Trier Lund som suppleanter til bestyrelsen.

LFSO har genvalgt Henning Larsen og genvalgt Arne Kjølhede som revisorer.

Som formand i LFSO, ventes der nu på første bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.12.2021, efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig på dette møde, og med foreningens vedtægter vil vi udføre alt det bedste for medlemmer i LFSO.

LFSO er en fantastisk oplevelse for medlemmer med lystfisker filosofi.

Vi ses snart!

Mvh. Flemming Petersen.

          LFSO-formand 

Generalforsamling


Lystfiskerforeningen for Skive og Omegns ordinære generalforsamling
I Spinders hus Møllevej 1, Vridsted.
Torsdag den 25. november 2021 kl. 19.30.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens (bestyrelsens) beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab for den forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  I. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af §11:
  Det er et medlems pligt at fangster indberettes inden for 48 timer.
  II. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring af §5:
  Foreningens likvide kapital opbevares i pengeinstitut, men ved negativ rentetilskrivning i pengeinstitut, kan overskudslikviditet placeres i obligationer og opbevares i værdipapirdepot.
  III. Forslag fra medlem Allan Jacobsen:
  Rosgaard stykke (Kro-stykket) bør være en separat zone.
  Benævnes f.eks. Zone 4 A
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
  • Valg af kasserer. På valg er Georg Christensen. Modtager ikke genvalg.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Peter Hønholt, Kenneth Klokker og Peder Lundsgaard. Peter Hønholt modtager ikke genvalg.
  • Valg af suppleanter. På valg er 1: Johnny Petersen. 2.
 7. Valg af revisorer. På valg er Arne Kjølhede og Henning Larsen.
 8. Eventuelt.

Kun medlemmer har adgang!


Bestyrelsen.

Sæsonslut suppe

Seniorklubben inviterer igen til suppe i værkstedet ved sæsonafslutningen søndag 31. oktober kl. 12:30, og som sidste år er også andre end seniorklubbens medlemmer velkomne. Bær over med trængsel og sparsom plads i værkstedet.

Klubhuset er lukket på grund af privat arrangement. Toiletbesøg er derfor i kælderen i Margrethes hus.

Foreningen giver suppen, men øl og vand er for egen regning.

Klubaftener

Vi starter op med klubaftener 4. november kl. 19 i klubhuset, og derefter hver anden torsdag(lige uger).

Foreningen er vært med kaffe og brød. Øl og vand er for egen regning.

Mød op og vær med til at skabe liv i klubben. Der er ingen faste emner første gang, men forhåbentlig en god snak om, hvad der kan være interessant fremover – film, foredrag, fluebinding, fælles ture til næste år etc. – og selvfølgelig hyggelig snak med vennerne.

Vi glæder os til at se dig.

Sæl undersøgelse

ÅBENT MØDE VEDRØRENDE RESULTATERNE AF SÆLUNDERSØGELSEN.

I forbindelse med sælreguleringen i 2019 var der aftale om, at regulerede sæler skulle obduceres og undersøges af Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevare ministeriet.Resultatet af undersøgelsen forelå i 2020, hvor en fremlæggelse af resultaterne blev udskudt som følge af Corona

.En fremlæggelse af undersøgelsens resultater er nu fastlagt og vil ske mandag den 1 november kl. 16.00 på TØP, Møllevej 1, Trevad, 7800 Skive med deltagelse af Ejgild E Andersen og Anders Galatius.

Alle er velkommen.

Schneider Philipsen
formand for Lodsejerforeningen.

DanishEnglishGerman